f l
^

Teamtraining

Herken je je hierin?

Alles loopt eigenlijk wel op het werk en met het team dat je aanstuurt. Toch heb je het idee dat er nog meer uit het team te halen is. Het onderlinge begrip mag er wel wat meer zijn en de samenwerking kan nog beter. Je gelooft erin dat alle teamleden altijd zelf nog kunnen groeien en ook het hele team als geheel.
Er zijn volgens jou geen enorme trajecten nodig, maar op een positieve manier aandacht geven aan de onderlinge samenwerking zou wel ter verbetering van de sfeer, de effectiviteit en efficiency van het werk kunnen komen.

Wat zou kunnen helpen?

Teamtraining ondersteunt individuen in hun eigen ontwikkelproces en tegelijkertijd het team in het gezamenlijke ontwikkelproces.
Teamtraining is er aan de ene kant op gericht om ieder individu bewust te maken van eigen kwaliteiten en valkuilen en verder te groeien in zijn of haar persoonlijke effectiviteit.
Daarnaast is er aandacht voor hoe alle verschillende personen samenwerken in het team en hoe er nog meer uit deze samenwerking gehaald kan worden.
De gedachte dat het team meer is dan de som der delen staat centraal!

U kunt teamtraining inzetten als:

  •     er meer begrip onderling mag ontstaan
  •     er meer uit de samenwerking te halen valt
  •     de communicatie verder kan verbeteren
  •     teambuilding gewenst is
  •     aandacht voor persoonlijke effectiviteit gewenst is

Hoe werkt het?

In de training wordt gebruik gemaakt van De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI®). De MBTI beschrijft op een positieve en constructieve manier verschillen tussen mensen en is hiermee een van de meest populaire persoonlijkheidsinstrumenten ter wereld. De MBTI is een vragenlijst die kijkt naar persoonlijke voorkeuren van mensen en daar een profiel van maakt. Door gebruik van deze vragenlijst ontstaat er meer begrip over en weer en ook juist waardering voor een andere aanpak. Lees hier meer over de MBTI.

Daarnaast kan er theaterimprovisatie ingezet worden. Door laagdrempelige oefeningen in te zetten ontstaat er ruimte om te ervaren wat gedrag van de een voor impact heeft op de ander, komt er ruimte om te mogen experimenteren en fouten te mogen maken en wordt er direct aan het groepsgevoel gewerkt.

Wat is het resultaat?

Aan het einde van de training heeft ieder teamlid persoonlijke doelstellingen geformuleerd en zijn er doelstellingen voor het team als geheel. Waar staan we, waar is nog winst te behalen en wat gaan we concreet doen?
De kwaliteiten van eenieder en van de groep als geheel zijn naar boven gehaald en er is meer begrip voor elkaar gekomen. Het besef dat de groep meer is dan de som der delen is geland. De training is een vliegende start naar een optimale samenwerking.

Wilt u meer uit het team halen?

Gelooft u dat het geheel meer is dan de som der delen?

Vraag hier een vrijblijvend gratis intakegesprek aan

We bekijken de huidige en de gewenste situatie en bepalen aan de hand daarvan wat de vorm en exacte inhoud van het traject zou kunnen zijn.