f l
^

Preventie – burn-out voorkomen

Een werknemer die verzuimt kost tussen de € 200 en € 250 per dag. Dit is exclusief de kosten van vervanging, productieverlies, kosten arbodienstverlening, en verzuimbegeleiding. Daarnaast kost het veel tijd, wordt de druk bij collega’s hoger en gaat  het ten koste van de kwaliteit.

Ook wanneer een medewerker nog wel aan het werk is maar zich niet goed voelt en mogelijk bijna opgebrand is, heeft dit veel invloed op de werkvloer en het bedrijfsresultaat. Een medewerker is effectiever en efficiënter wanneer hij/zij vitaal is.

Voor de medewerker zelf is het uiteraard erg onaangenaam om het gevoel te hebben opgebrand te raken.
Een tijdige signalering, onderkenning en aanpak van wat er speelt kan veel problemen voor werknemer en werkgever voorkomen.

Om verzuim en burn-out te voorkomen biedt flow & structuur een burn-out preventieprogramma aan in samenwerking met fysiotherapiepraktijk Soestdijk.

Voor wie is dit preventie programma bedoeld?

* Voor de werknemer die veel stress ervaart
* Voor de werknemer die tegen verzuim op het werk aanzit vanwege werkdruk, stress, overspannenheid
* Voor de werknemer die zich vitaler wil voelen

Naar aanleiding van de …. Vragenlijst wordt de ervaren stress in kaart gebracht.
In het programma zal worden stilgestaan hoe spanningsklachten te verminderen, hoe om te gaan met mogelijk toegenomen belasting op het werk, en het lichaam weer in een gezond evenwicht te brengen. De cursist zal leren luisteren naar zijn/haar eigen lichaam, Het beoogde resultaat van het programma is om bewust te worden van eigen krachten om ziekteverzuim te voorkomen.

Opzet, pijlers en opbouw programma:

Kosten:

Visie burn-out: