f l
^

Ontspanningsoefening

Polariteiten horen bij het leven:
Eb en vloed
In- uitademing

En na spanning vraagt het zeker om ontspanning….

spanning
Net als een elastiek wat op spanning staat; op een gegeven moment springt het en bungelt het daarna los.

 

 

 

Zo is het ook bij de volgende ontspanningsoefening:

Ga bij voorkeur rustig ergens liggen. Is dit niet mogelijk dan kan het zittend ook.

- Span je rechterarm aan, houd vast en laat los
- Span je linkerarm aan, houd vast en laat los
- Span beide armen tegelijkertijd aan, houd vast en laat los
- Span je rechterbeen aan, houd vast en laat los
- Span je linkerbeen aan, houd vast en laat los
- Span beide benen tegelijkertijd aan, houd vast en laat los
- Span je billen aan, houd vast en laat los
- Trek je schouders op, houd vast en laat los
- Laat alles helemaal los en laat jezelf de grond in vallen (of de stoel in zakken)

Share

Reply