f l
^

MBTI

De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is gebaseerd op de psychologische theorie van Carl Jung. Katharina Cook Briggs en haar dochter Isabel Briggs Myers hebben de theorie van Jung toegankelijk gemaakt. Beiden vertrokken van het principe dat persoonlijkheidsverschillen niet zomaar berusten op toeval, maar dat ze voorkomen uit fundamentele voorkeuren op een aantal dimensies. Combinaties tussen de voorkeuren vormen specifieke types, met elk zijn specifieke eigenschappen. De typeleer is niet bedoeld om mensen in vakjes te duwen. Het is ook geen alibi om bepaalde verantwoordelijkheden te ontlopen die niet verenigbaar zouden zijn met je persoonlijke typevoorkeuren. Het geeft echter wel inzicht in je eigen persoonlijkheid en zo kan je het gebruiken voor je eigen persoonlijke ontwikkeling en door begrip van de verschillen zijn teams en individuen in staat effectiever samen te werken, de communicatie te verbeteren en conflicten te verminderen. Het idee achter de typebenadering is dat persoonlijkheidsverschillen voortkomen uit verschillende fundamentele voorkeuren op vier dimensies. Elke letter uit je profiel verwijst naar de voorkeur op een van de onderliggende dimensies.

E/I Extraversion/Introversion
N/S Intuition/Sensing
F/T Feeling/Thinking
P/J Perceiving/Judging

Op basis van de officiële MBTI vragenlijst en een persoonlijk feedbackgesprek met een gecertificeerde MBTI trainer wordt het MBTI type vastgesteld. Je ontvangt dan ook een rapportage hiervan. De MBTI is geen test. Het is een vragenlijst die jouw eigen fundamentele voorkeuren bevraagt. Met voorkeur wordt bedoelt: je natuurlijke neiging als je vrij bent om te kiezen.

MBTI is in te zetten bij:

- Persoonlijke ontwikkeling en coaching

Het inzicht in het eigen MBTI type versterkt het zelfbeeld en bevordert de samenwerking met anderen. Je ontdekt jouw natuurlijke kwaliteiten en groeimogelijkheden. Het helpt om beter te begrijpen op welke manier je in het leven staan en met andere mensen omgaat.

- Teambuilding (teamtraining) en -ontwikkeling

De MBTI laat zien dat verschillende werkstijlen elkaar kunnen aanvullen in plaats van elkaar tegen te werken. Hiermee wordt waardering voor diversiteit gestimuleerd, conflicten opgelost en de communicatie verbeterd.